Drátování-korálkování

Drátování korálkování

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WWW. DRATOVANI – KORALKOVANI.CZ

1. Ochrana osobních údajů
1.1. ochrana osobních údajů kupujících, kteří jsou fyzickou osobou, je provedena dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně znění pozdějších předpisů.
1.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci nebo uvedení v objednávce a to v rozsahu – jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní spojení, IČ dále jen osobní údaje.
1.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle výše uvedeného článku není podmínkou, která by znemožňovala odeslání a přijetí objednávky.
1.4. Kupující bere na vědomí, že uvedené osobní údaje budou správné a pravdivé. Při změnách u osobních údajů – změna jména, bydliště, telefonu toto nahlásí při příští objednávce prodávajícímu.
1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu a to dopravce. Prodávající nepředá jiné třetí osobě osobní údaje kupujícího.
1.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, pokud kupující nezruší svůj účet. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě.
1.7. Kupující potvrzuje, že je srozuměn, že poskytnuté údaje jsou poskytnuty dobrovolně.
1.8. Jestliže se kupující domnívá , že prodávající nebo dopravce nakládá s jeho osobními údaji v rozporu s jejich ochranou nebo v rozporu se zákonem, tak neprodleně vyzve prodávajícího k vysvětlení a odstranění tohoto stavu.

2. Zaslání obchodních sdělení a Cookies
2.1. Kupující souhlasí se zasláním informací, novinek a obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu.
2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že nákup v eshopu bude možné provést tak, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující svůj předchozí souhlas odvolat.

V Praze dne 7.2.2017 – Lucie Vernerová, Dvořeckého 8/628, 169 00 Praha 6, IČ: 05069505